เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

12 ตุลาคม 2560 ประชุมโครงการ 9101ฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ         หัวหน้าส่วนราชการด้านปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ด้านประมง จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560 เพื่อทำความเข้าแนวทางดำเนินโครงการเบื้องต้น ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านสะอาด ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

13 ตุลาคม 60 09:55:49