เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

6 กันยายน 2560 ร่วมเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ วันที่ 6 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ ร่วมเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  ณ ศาลาประชาคม ม.8 ต.บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

13 กันยายน 60 15:49:43