เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ1

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ และนางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลบ้านโคก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและการจัดการศัตรูพืช โดยมีนายสุริยงค์ พลน้ำเที่ยง ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม ม.1 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

                 

1 สิงหาคม 60 10:35:53