เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

27 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลขนวน

27 กรกฎาคม 2560 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้นายสุรฉัตร สีลับซ้าย นวส.ชำนาญการ ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลขนวน ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า โดยมีนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ฉางข้าวชุมชน ม.1 ต.ขนวน อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

           

1 สิงหาคม 60 10:29:12