เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลบ้านโคก

26 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ  ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลบ้านโคก ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า โดยมีนายสุริยงค์ พลน้ำเที่ยง ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ม.1 ต.บ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

       

1 สิงหาคม 60 10:24:49