เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

27 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ ร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพฺธี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

2 สิงหาคม 61 22:19:40