เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

  

26 กรกฎาคม 61 15:49:17