เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

23 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น.นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหายให้ นางสาวเพ็ญพร มูลตรี เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 61 โดยมีจิตอาสาซึ่งนำโดยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยทหารในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน โดยมี นายอัครเดช มุสิกะมาน นายอำเภอหนองนาคำ พร้อมด้วยภริยา เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

26 กรกฎาคม 61 15:18:41