เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่

15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่

นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอหนองนาคำเป็นประธาน ในการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อกำหนดและหลักการทำงานพร้อมกับการตรวจสอบพื้นที่ ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

  

 

 

16 มีนาคม 60 14:18:37