เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

6-7 กุมภาพันธ์ 2561 แข่งขันเปตอง"อำเภอหนองนาคำคัพ"

6-7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธ์ส่วนราชการ "อำเภอหนองนาคำคัพ" ประจำปี 2561 ณ ลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอัครเดช มุสิกะมาน นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์การเรียนรู้พลศึกษา ก๊ฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอหนองนาคำ เพื่อส่งเสริมรณรงค์กระตุ้นให้ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในหน่วยงานราชการ และชุมชนหมู่บ้าน มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง

7 กุมภาพันธ์ 61 17:58:10