เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

31 มกราคม 2561 ประชุมการแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธ์ส่วนราชการ"อำเภอหนองนาคำคัพ"

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธ์ส่วนราชการ"อำเภอหนองนาคำคัพ" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ (ชั้น 2) จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอัครเดช มุสิกะมาน นายอำเภอหนองนาคำ  เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมการ การแข่งขันและหารือให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

 

7 กุมภาพันธ์ 61 16:26:13