เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ)

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

16 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาล "งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ" ประ

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ (ชั้น 2) อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

15 พศจิกายน 2561 ประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)...

12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมการแนวทางการดำเนินการในเทศกาลไหมนานาชาติ

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลขนวน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 พฤศจิกายน 2561 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ณ พื้นที่ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

10 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์ สำรวจและวางแผนปลูกข้าวรอบที่ 2

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

7 พฤศจิกายน 2561 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...