เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ)

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

16 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาล "งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ" ประ

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ (ชั้น 2) อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

15 พศจิกายน 2561 ประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)...

12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมการแนวทางการดำเนินการในเทศกาลไหมนานาชาติ

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลขนวน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  

 
Field day 61 อ.หนองนาคำ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...