เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2560 ประชุมพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

7 พฤศจิกายน 2560 ชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย ช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ณ ศาลาประชาคม ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการ 9101ฯ ฟื้นฟู

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

27 ตุลาคม 2560 พิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์

ณ แม่น้ำ หมู่ 4 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

24 ตุลาคม 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วีดีทัศน์ข่าว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day 2559

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน