เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

14 มีนาคม 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ม.16 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

13 มีนาคม 2561 งานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

8 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  
     
     

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...