เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

16 พฤษภาคม 2561 จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

ณ ศพก. หมู่ 14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

10 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมสวนเกษตรกร

ณ พื้นที่ทำการเกษตรอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

8 พฤษภาคม 2561 ติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนา ศพก.

ณ ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

7 พฤษภาคม 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ที่ 3

ณ ศาลาประชาคม ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

7 พฤษภาคม 2561 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

ณ สนง.เกษตรอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  
     
     

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...