เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

6 กันยายน 2560 ร่วมเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

ณ ศาลาประชาคม ม.8 ต.บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

1 สิงหาคม 2560 เปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 3

ณ ศาลาประชาคม ม.16 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

31 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 2

ณ ศาลาประชาคม ม.15 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

29 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 1

ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ1

ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม ม.1 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

27 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลขนวน

ณ ฉางข้าวชุมชน ม.1 ต.ขนวน อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

more...

วีดีทัศน์ข่าว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day 2559

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน